Preloški dekanat

Povjerenik za mlade: vlč. Karlo Kruljac (župa Prelog)
Kontakt: 099/561-2884

Vjeroučitelj: Vedrana Vuk (098/931-6116)


Dekanatski animator: Matija Šengulja (župa Prelog), kontakt: 099/409-0010

Zajednice mladih po župama:

Zajednica mladih župe Prelog
Susreti: subotom u 19 sati.