Koprivnički dekanat

Povjerenik za mlade: vlč. Dario Levanić (župa Reka / župa bl. Alojzija Stepinca, Koprivnica)

Vjeroučitelj: Ivan Golubić 

Dekanatski animator:

  • Lea Miloš (župa sv. Nikole biskupa, Koprivnica), kontakt: 099/667-0711
  • Marta Timarac (župa bl. Alojzija Stepinca, Koprivnica), kontakt: 098/195-0997


Zajednice mladih po župama:

   FRAMA Koprivnica
   Susreti: subotom u 19 sati (nakon večernje mise) u vjeronaučnoj dvorani.