Ludbreški dekanat

Povjerenik za mlade: vlč. Mislav Mikac (župa Ludbreg)
Kontakt: 099/812-9076

Vjeroučiteljica: Petra Gal (097/609-0160)

Dekanatski animator:

  • Judita Havaić (župa Presvetog Trojstva, Ludbreg), kontakt: 097/603-8053
  • Nikolina Jadanić (župa Presvetog Trojstva, Ludbreg), kontakt: 091/938-4998


Zajednice mladih po župama:

   Zajednica mladih Lux Veritatis - Svjetlo Istine, župa Martijanec
   Susreti: svaki drugi petak u 20 sati u vjeronaučnoj dvorani kraj crkve.