Ludbreški dekanat

Povjerenik za mlade: vlč. Petar Krašek (župa Ludbreg)

Vjeroučiteljica: Petra Gal 

Dekanatski animator:

  • Judita Havaić (župa Presvetog Trojstva, Ludbreg), kontakt: 097/603-8053
  • Ema Androci (župa Presvetog Trojstva, Ludbreg), kontakt: 097/681-9327


Zajednice mladih po župama:

   Zajednica mladih Lux Veritatis - Svjetlo Istine, župa Martijanec
   Susreti: svaki drugi petak u 20 sati u vjeronaučnoj dvorani kraj crkve.