Aktivnosti

Pastoral mladih na razini biskupije nije isto kao na razini župe. Naime, na biskupijskoj razini provodi se koordinacija svih događanja
po dekanatima, koliko je god to moguće, te se organiziraju skupovi koji nastoje povezati zajednice mladih iz župa, produbiti zajedništvo među mladima iz različitih župa, potaknuti razmjenu aktivnosti i iskustava među njima i drugo.

Ovdje donosimo najvažnija događanja tijekom pastoralne i školske godine na razini biskupije, gdje se navedeni ciljevi žele ostvarivati.