Kalendar događaja koji su pred nama

Kalendar događaja koji su pred nama

Dragi mladi,

aktualna školska i akademska godina je do sad bila bogata aktivnostima na župnim, dekanatskim i biskupijskoj razini, a tako će biti i dalje. Da bismo imali zorniji pregled aktivnosti i događanja koja su pred nama, donosimo vam kronološki pregled aktivnosti. Ovaj kalendar događanja je dinamičan i dopunjavat ćemo ga te ispravljati tijekom godine. Na njemu će se naći samo osnovne informacije, a same najave događaja s detaljima aktivnosti ćemo objavljivati u zasebnim člancima u izborniku Aktivnosti --> Najave te na Početnoj stranici naše web stranice.
Ovim putem pozivamo sve vas koji ste aktivni u svojim župama i dekanatima da nam na našu mail adresu šaljete informacije o aktivnostima koje pripremate, kao i izvješća s fotografijama o provedenim aktivnostima kako bi informacije o aktivnostima diljem naše biskupije doše do što više ljudi te tako potaknule i druge da vam se pridruže ili sami organiziraju aktivnosti u vlastitim zajednicama.
 
 
Evo pregleda nekih aktivnosti koje su pred nama:
  • 8. veljače 2014. - Stepinčeve note (Koprivnica)
  • 13.-15. ožujka 2014. - Gostovanje don Damira Stojića u Varaždinskoj biskupiji
  • 5. i 6. travnja 2014. - 14. križni put mladih VB (Bednjanski dekanat)
  • 26. i 27. travnja 2014. - SHKM u Dubrovniku
  • 7. lipnja 2014. - Duhovsko bdijenje mladih VB (Varaždin)
  • 17.-20. srpnja 2014. - Kamp za mlade u Ferdinandovcu
  • 30. kolovoza 2014. - Hodočašće mladih VB uoči Svete nedjelje (Ludbreg)