Bednjanski dekanat

Povjerenik za mlade: vlč. Rafael Mikec (župa Kamenica)

Vjeroučitelj: Romana Ranogajec 

Dekanatski animatori:

  • Lana Maček (župa Kamenica), kontakt: 099/415-8668
  • Tihana Belčić (župa Lepoglava), kontakt: 095/806-3710
  • Petra Herceg (župa Gornje Jesenje), kontakt: 091/948-6088


Zajednice mladih po župama:
 

Zajednica mladih župe Bezgrešnog začeća BDM​ Lepoglava
Zajednica mladih župe Gornje Jesenje
Zajednica mladih župe Kamenica