Zaključak sezone 2009./2010.

Katolička malonogometna liga Varaždinske biskupije zahvaljuje se svim ekipama koje su sudjelovale u sezoni 2009./2010.! 

Sudjelovali su:

 • Sveti Mihael – Sračinec
 • Sveti Nikola biskup – Čakovec
 • Sveti Vid i Juraj – Madžarevo
 • Sveta Marija Magdalena – Ivanec
 • FRAMA – Varaždin
 • Sveti Fabijan i Sebastijan – Varaždin Dobri Pastir
 • Sveti Nikola - Varaždinska katedrala
 • Sveti Juraj – Sveti Đurđ Ludbreški
 • Uskrsnuće Isusovo – Kučan Marof
 • Sveti Ivan Krstitelj – Koprivnički Ivanec

  Zahvaljujemo i:

  vlč. Damjanu Korenu
  podpredsjedniku Bruni Matoteku
  podpredsjedniku Saši Pavliću
  podpredsjedniku Alenu Lacku
  tajniku Miroslavu Petroviću
  rizničaru Anti Gustinu
  članu odbora Krunoslavu Latinu
  članu odbora Karlu Vukoviću
  članu odbora Fabijanu Ipši

  DONATORIMA
  vlč. Siniši Dudašeku
  Krešimiru Horvatu
  Mariu Blažinu
  Vladi Cesaru
  Branku Pagaduru
  Gradu Ludbregu

   

  KONAČAN POREDAK:

  1. SV. JURAJ (SVETI ĐURĐ)
  2. ZMVK (VARAŽDINSKA KATEDRALA)
  3. SV. VID I JURAJ (MAĐAREVO)

  NAJBOLJI STRIJELAC: Dario Ključarić (13 golova)

  NAJBOLJI GOLMAN: Ante Gustin