Obavijest za početak sezone 2010/11. Katoličke malonogometne lige mladih Varaždinske biskupije

U petak, 17. rujna 2010. u Pastoralnom centru Varaždinske biskupije održan je sastanak Upravnog odbora Katoličke malonogometne lige.

 

Na sastanku su donesene odluke o početku sezone 2010./2011. KMNL:
  • KADA prijaviti ekipu? Do nedjelje, 03.10.2010. (do 21,00 sati)
  • KAKO prijaviti ekipu?

a) Ekipe koje su do sada sudjelovale u KMNL natjecanju i imaju potpunu dokumentaciju samo potvrđuju svoje sudjelovanje u sezoni 2010/2011. na mail kmnl.vz@gmail.com. Ako ekipa želi prijaviti novog igrača potrebno je dostaviti dvije slike i registracijski obrazac, kako to voditelji ekipa već znaju.

b) Ekipe koje prvi put žele sudjelovati u KMNL natjecanju obavezno trebaju dostaviti sljedeće:
obrazac za prijavu ekipe, registracijski obrazac za svakog igrača i dvije slike. Svi obrasci nalaze se na www.mladi-vz.com, a moraju biti potpisani od strane župnika. Dokumentaciju dostaviti poštom ili osobno u Ured za pastoral mladih, Zagrebačka 3 do nedjelje, 03.10.2010.

NAPOMENA: naknadne prijave ili nepotpuna dokumentacija neće se uvažavati.