Program "Mladi za mlade"


Počeci, kratka povijest i trenutna situacija

Pomoći mladima u rastu u vjeri, konkretnom angažmanu na župama, formirati ih...velika je želja naših biskupa i svećenika koji gledaju na nas mlade s velikom brigom i nadom naše Crkve i naroda, a potrebe mladih su velike. Već dva mjeseca nakon otvorenja Ureda za mlade HBK u studenom 2002. krenuo je pilot-projekt "Mladi za mlade" u Požeškoj biskupiji koji je uspješno završio u srpnju 2003.


Od tada pilot projekt je izrastao u Program „MLADI ZA MLADE“  i sadrži sljedeće sadržaje:
1. Temeljnu formaciju animatora
2. Opću specijalizaciju animatora
3. Specijalizaciju animatora instruktora
4. Animatorsko ljeto

Projekt je proizašao iz puno molitve, iskustva (i međunarodnog), susreta, timskog rada, istraživanja, proučavanja...a zove se "Mladi za mlade" jer su upravo mladi oni koji vode ovaj Program uz svesrdnu podršku i konstantnu prisutnost i pomoć biskupa, svećenika i časnih sestara te je također i usmjeren mladima.

Do danas je proveden u :
2002./03. - Požeška biskupija (pilot projekt);
2003./04. - Požeška biskupija (drugi put), Šibenska, Đakovačko-srijemska, Porečko-pulska i Varaždinska biskupija;
2004./05. - Požeška (treći put), Varaždinska (drugi put) i Porečko-pulska biskupija (drugi put), te Zadarska, Riječka, Zagrebačka nadbiskupija – Zagorski arhiđakonat;
2005./06. - Šibenska (drugi put), Đakovačko-srijemska (drugi put), Varaždinska (treći put) i  Dubrovačka biskupija, te Splitsko-makarska nadbiskupija;
2006./07. - Zadarska nadbiskupija (drugi put), Gospićko-senjska biskupija, Vrhbosanska nadbiskupija;
2007./08. - Varaždinska, Požeška, Srijemska i Đakovačko-srijemska nad/biskupija, Šibenska, Dubrovačka, Zadarska i Splitsko-makarska nad/biskupija, te Salezijanska provincija;
2010./11. - Šibenska, Varaždinska, Srijemska, Đakovačko-osječka, Zagrebačka, Vrhbosanska nad/biskupije i Salezijanska provincija;
2013./14.  - Zagreb - četvrta specijalizacija animatora instruktora u organizaciji Ureda HBK za mlade. Sudjelovalo je 32 animatora instruktora;
2014./15. - zajednička formacija animatora Varaždinske i Bjelovarsko-križevačke biskupije.
2017./18. - Varaždinska biskupija
2018./19. - Varaždinska biskupija
 

Što to znači i tko je animator?
Jedan od načina služenja Crkvi je biti animator. Što to znači i tko je animator?
Postoje različiti animatori (turistički, animatori na rođendanu i sl.), no mi ovdje govorimo o kršćanskom animatoru koji radi s djecom i mladima.

Animirati
= zabaviti, razveseliti, raspoložiti, oduševiti, bodriti, sokoliti
= "DATI DUŠU", "DATI ŽIVOT"

Animacija = način djelovanja čija je najbitnija karakteristika ljubav prema životu
TEMELJ: uvjerenje da u svakom mladom čovjeku postoji dobro koje treba razvijati
CILJ: pomoći mladom čovjeku da načini svoj vlastiti izbor života utemeljen na vrijednostima, učiniti čovjeka sretnim
PLOD: život koji se razvija, čuva, poštuje, podupire i promovira; život u smislu rasta i razvoja

ANIMACIJA = STIL ODGOJA
KRŠĆANSKI ANIMATOR je neposredno i trajno uključen u zajednicu mladih s ulogom da mlade potiče na udruživanje, zajedničko dozrijevanje uz pomoć iskustva skupine. Animator je osoba koja se dariva mladima i spremna je utrošiti život u odgoj mladih, dijeliti s njima iskustva, vrednote, nade, probleme. Animator je odgojitelj i uvijek se nekako nađe tamo gdje su mladi.
Organizira život za grupu, zajednicu, potiče ju na odgojne aktivnosti, a jednako tako nastoji im kroz zabavu, igru i kreativne radionice dati i neke odgojne sadržaje i potaknuti ih na opće ljudske vrednote. Mladi su njegovo životno opredjeljenje i zato kažemo da je to poziv. Na taj ga rad pokreće pastoralna ljubav.

ANIMATOR
= poticatelj, oduševljava, osoba koja animira mase za kulturno-zabavne djelatnosti
= osoba koja u drugima potiče i podržava sustvaralačke djelatnosti važne za izgradnju pojedinca i zajednice
• POZVAN
• OSOBA ZRELA U KRISTU
• ČLAN ZAJEDNICE
• KOMPETENTNA OSOBA
• SVJEDOK

Animator svoje iskustvo prenosi na drugoga, ali u isto vrijeme koristi sve mogućnosti da nastavi svoje osobno usavršavanje kako bi mogao kompetentno voditi grupu mladih koja mu je povjerena.

Zato je potrebna formacija animatora, a njezin put sastoji se od hoda u vjeri, formirajući animatorove životne stavove usklađujući ih s Kristovim. Formacija uključuje i osobno dozrijevanje. Zato se animator brine oko osobnog identiteta te iz dana u dan mora vrednovati svoje odgojne ciljeve, način djelovanja i vlastiti život. Pronalazi i produbljuje motive na kojima temelji svoje služenje. U procesu dozrijevanja ti se motivi često mijenjaju, ali cilj ostaje isti, a u isto vrijeme i sam mora znati kakvo društvo i Crkvu želi izgrađivati. Osim toga mora biti i stručan, ako želi prenijeti svoje iskustvo. Tu stručnost i iskustvo stječe u odgojnoj praksi. U svojoj formaciji on treba raditi na oblikovanju mentaliteta animatora, stjecanju tehničko operativne stručnosti te na komunikacijskoj osposobljenosti da bi mogao raditi unutar skupine i voditi je. Ta njegova formacija u biti nikada nije dovršena. Dok god radi, on se mora profesionalno usavršavati. Osim osobnog identiteta i primjerene osposobljenosti on se mora brinuti i za svoju duhovnost jer je ona bitan čimbenik njegova identiteta. Iskustvo Boga animator stječe u trenucima svoga rada jer animirajući vodi skupinu, a i sam zajedno s njome ide, duhovnim putem koji ima svoje etape.

Zašto se odazvati na ovaj poziv, otkuda snage animatorima za taj "posao"? Na ovaj način mlada osoba se dokazuje i izgrađuje, potvrđuje svoju vrijednost, otkriva vlastite sposobnosti i darove koje stavlja na raspolaganje drugima u službi, otkriva da smo kao ljudi jedinstveni i da imamo ogromne mogućnosti za velikodušno darivanje u ljubavi svojoj braći i sestrama, shvaća da sve ono što su učinili, sav njihov život i briga za druge, je odgovor na njihove potrebe i ništa drugo nego kršćanska služba - PASTORAL.
Drugi vatikanski sabor govori vrlo povoljno u prilog mladih kao protagonista pastorala.
"Dok im dozrijeva svijest o njihovoj vlastitoj osobnosti, potaknuta prirodnim žarom i nesuzdržljivom aktivnošću, oni preuzimaju vlastitu odgovornost te u društvenom i kulturnom životu žele uraditi svoj dio. Ukoliko je taj žar prožet Kristovim duhom i vođen ljubavlju i poslušnošću pastirima Crkve, ima nade da će iz njega uroditi najobilniji plodovi. Mladi moraju biti prvi i izravni apostoli mladih izvršavanjem apostolata među njima i preko njih, vodeći računa o socijalnoj sredini, u kojoj žive."
To je temelj zalaganja i uključivanja mladih u rad sa svojim vršnjacima. Danas sve više dragovoljni rad dobiva na cijeni.
U takvom davanju i radu s mladima animatori žive svoju vjeru. Isus traži da puninu vjere očitujemo u punini života.

Izabrati animiranje kao stil života znači živjeti taj život u punini i pomoći drugima da ga žive odnosno radeći prvenstveno na samome sebi i onda prenositi to odgojno iskustvo i na druge. Mladi su za to posebno otvoreni i spremni jer su puni ideala. Što uspijemo napraviti u svome životu, koliko sebe promijenimo, koliko mi uspijemo biti bolji i kvalitetniji, toliko će i svijet biti bolji i kvalitetniji.

Animator je mlada osoba:
• koja nastoji živo svjedočiti ljudske i evanđeoske vrednote u svome životu;
• kojoj je na srcu «potpun i intenzivan» život mladih u svjetlu Kristova projekta;
• koja je aktivan i odgovoran član zajednice, a u isto vrijeme surađuje na ostvarenju odgojnog projekta proživljujući iskustvo života i rada u grupi;
• koja odgaja i živi u duhu preventivnog sustava te u njemu otkriva motive svog služenja slijedeći konkretan primjer koji nalazi u animiranju.

Evo što znači animator u konkretnom vjerničkom životu
A – gape; Bog je ljubav
N – navjestitelj; Evo me!
I – skustvo; Prvi sam te zavolio
M – olitva; Biti prijatelj s Bogom
A – kcija; Ti i ja krećemo danas…
T – alenti; Talenti se ne smiju zakopati!
O – odgovornost; Odgovornost službe
R – adost; Izliječeni od žalosti

PLAN I PROGRAM TEMELJNE FORMACIJE
ZA ANIMATORE "MLADI ZA MLADE"

1. ANIMACIJA – TKO? ŠTO? ZAŠTO?
Teme:

 • Međusobno upoznavanje
 • Interaktivna radionica na temu: Animirati – Tko? Što? Zašto?
 • Razmjena iskustava: Stanje na terenu
 • Motivacija i očekivanja

Ciljevi:

 • upoznati se s grupom
 • razvoj kolektivnog duha i poticanje zajedništva
 • upoznavanje sudionika s načinom rada
 • stjecanje osnovnih informacija o animaciji, animiranju i animatoru
 • upoznavanje s dosadašnjim iskustvima i mogućnostima djelovanja sudionika u njihovim zajednicama
 • saznati i osvijestiti očekivanja od svih sudionika u grupi
 • evaluacija susreta: dobivanje povratnih informacija od sudionika

2. IDENTITET ANIMATORA
Teme:

 • Antropološki identitet animatora
 • Kršćanski identitet animatora
 • Vrijednosti u životu i radu animatora

Ciljevi:

 • osvijestiti vrijednosti u životu i radu pojedinca – animatora
 • razmisliti o osobnom – ljudskom rastu i razvoju
 • razmisliti o rastu u vjeri
 • razviti ugodno i otvoreno ozračje medu sudionicima – razvijanje grupne povezanosti

3. MJESTO I PRIPADNOST ANIMATORA U ZAJEDNICI
Teme:

 • Važnost zajednice
 • Animator kao poslanje
 • Uloga i područje djelovanja animatora u zajednici

Ciljevi:

 • povećati svijest pripadnosti zajednici
 • osvijestiti animaciju kao osobni odabir i poslanje
 • naučiti razlikovati specifičnu i općenitu ulogu animatora u zajednici
 • predstaviti područje djelovanja animatora u zajednici

4. VJEŠTINE/SPOSOBNOSTI ANIMATORA ZA RAD U GRUPI
Teme:

 • Zainteresiranost za grupu
 • Grupna dinamika: Problem motivacije i ustrajnosti
 • Vođenje grupe
 • Organizacijske sposobnosti
 • Animatorski bonton

Ciljevi:

 • naučiti osnove o psihologiji male grupe i grupnoj dinamici
 • ponuditi alternative za rješavanje problema motivacije i ustrajnosti
 • razvoj organizacijskih sposobnosti
 • naučiti različite tehnike i modele vođenja grupe
 • potaknuti sudionike da sami osmisle "animatorski bonton"

5. DUHOVNA DIMENZIJA ANIMATORA
Teme:

 • Animator u susretu s Isusom
 • Molitva i duhovnost
 • Poziv na služenje

Ciljevi:

 • raditi na rastu u vjeri
 • upoznavanje s drugima kroz molitvu
 • pomoći da se kroz molitvu dublje susretnu s Isusom
 • osvijestiti da je poziv animatora poziv na služenje
Voditelji formacije u Varaždinskoj biskupiji: Mateja Marčun i Petra Herceg, animatori instruktori

Preuzeto s mladi.hbk.hr