Dekanatski animatori

 

Dekanatski animator je onaj animator koji kontaktira s dekanatskim povjerenikom za mlade i u vezi je s Uredom, tj . pomaže Uredu u koordinaciji organiziranja raznih projekata. Druga obveza dekanatskog animatora je da javlja urednicima Web stranice sve aktivnosti koje se događaju u dekanatu glede pastorala mladih, a urednici ih stavljaju na Web. Zašto? Zato da se na ovakav način povezujemo na razini biskupije i učimo i razmjenjujemo iskustva.

 

Popis animatora po dekanatima:

 • BEDNJANSKI – Lana Maček (099/415-8668), Tihana Belčić (095/806-3710), Petra Herceg (091/948-6088)
 • ČAKOVEČKI – Vlatko Vukina (098/802-553)
 • ĐURĐEVAČKI – Lucija Lukačić (097/959-3533) 
 • PRELOŠKI –  Josipa Pervan (098/997-6437)
 • ISTOČNOVARAŽDINSKI I ZAPADNOVARAŽDINSKI – Toma Juranko (099/808-0513), Karolina Kolak (097/720-8131), Tena Vinceković (099/199-2760)
 • ŠTRIGOVSKI – Mihael Goričanec (091/791-5141) 
 • IVANEČKI – Lovorka Kelemen (098/189-7973), Viktorija Kelemen (099/654-3778), Leon Matuza (091/620-2589), Domenika Inkret (091/786-7348)
 • KOPRIVNIČKI – Lea Miloš (099/667-0711), Marta Timarac (098/195-0997)
 • LUDBREŠKI – Judita Havaić (097/603-8053), Ema Androci (097/681-9327)
 • VARAŽDINSKOTOPLIČKI – Mateja Marčun (099/504-5917), Lucija Janušić (098/932-0911)
 • VIROVSKI – Sofija Paša (091/907-7210), Krešimir Hontić (099/595-7984)