Pred nama je 1. Katolički malonogometni turnir naše biskupije ove subote u Trnovcu Bartolovečkom!

Pred nama je 1. Katolički malonogometni turnir naše biskupije ove subote u Trnovcu Bartolovečkom!
VARAŽDIN, 6.12.2021. Ured za pastoral mladih unatrag nekoliko godina započeo je s pastoralom u vidu ulaganja u mlade nogometaše organiziranih u Katoličku malonogometne turnire Varaždinske biskupije (KMNT VB). Time i na ovaj način odgovaramo temeljnom pozivu Crkve te i kroz sport naviještamo Evanđelje i fair play.

Cilj je katoličkih turnira, ponajprije, aktivirati mladiče u dobi od 15 do 30 godine koji su u Crkvi, kako bi se i oni osjetili važnima u djelovanju župne i dekanatske, odnosno, biskupijske crkvene zajednice kojoj pripadaju. Stoga vas, dragi mladi, pozivamo da se organizirate u svojim župnim zajednicama ili, ako niste u mogućnosti, da spajanjem dviju ili više župa/zajednica svog dekanata organizirate jednu ekipu.
 
Ovu sezonu činiti će tri turnira, a svaki pojedini će se održati u jednom arhiđakonatu. Prvi turnir će se održati ove subote, 11. prosinca 2021. s početkom u 8:30 sati u Trnovcu Bartolovečkom (detaljnije informacije dobit ćete kad prijavite ekipu). Za prijavu je potrebno da nam zaključno sa 9. prosincem 2021. pošaljete ispunjen formular sa podatcima o ekipi i igračima (svaki natjecatelj koji sudjeluje na turniru KMNT-a ne smije imati manje od 15 godina i ne više od 30 godina. No, svaka ekipa može prilikom registracije prijaviti najviše 2 igrača koji odstupaju od tih dobnih granica).

Druga dva turnira održati će se:
  • 15. siječnja 2022.
  • 5. veljače 2022.
Propozicije turnira i obrazac koje je potrebno ispuniti preuzmite ovdje. Kako bi se djelomično pokrili troškovi organizacije turnira prilog po ekipi iznosi 250,00 kuna što je potrebno platiti prilikom dolaska na turnir kod registracije ekipa. 

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće možete se obratiti na brojeve/e-mail: 099/444-1333 (Marta Kranjčec, tajnica Ureda za pastoral mladih VB), mladi@biskupija-varazdinska.hr.
 
Prijavu, uz prijavni obrazac, pošaljite na mail: mladi@biskupija-varazdinska.hr.

Dragi momci, vidimo se na turnirima! :-)