Ovogodišnju korizmenu duhovnu obnovu za mlade predvodi dr.sc. fra Ante Vučković!

Ovogodišnju korizmenu duhovnu obnovu za mlade predvodi dr.sc. fra Ante Vučković!
VARAŽDIN, 18. i 19.3.2022. Pozivamo vas na dvodnevnu korizmenu duhovnu obnovu za mlade koju će predvoditi dr. sc. fra. Ante Vučković, svećenik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i sveučilišni profesor filozofskih kolegija na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Dragi mladi,
 
Pozivamo vas na dvodnevnu korizmenu duhovnu obnovu za mlade pod geslom „Sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti!“ (Prop 12,1) koju će predvoditi dr.sc. fra Ante Vučković, svećenik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i sveučilišni profesor filozofskih kolegija na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, u varaždinskoj katedrali s početkom u 18 sati.

Fra Ante Vučković, rodio se 23. veljače 1958. u Sinju. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao, 1984. god. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 10. srpnja 1983. god., u Sinju. Bio je godinu dana kapelan u Metkoviću i dvije godine dušobrižnik za hrvatske iseljenike u Münchenu. Poslijediplomski studij filozofije započeo je u Münchenu, na Visokoj filozofskoj školi (Philosophische Hochschule), a nastavio na Papinskom učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao i obranio doktorsku disertaciju, čime je stekao akademski naslov doktora filozofije. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu La dimensione dell’ascolto in M. Heidegger (Roma, 1993.) i na hrvatskomu Dimenzija slušanja u M. Heideggera (Zagreb, 1993.)
Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, Pontificio Ateneo Antonianum, sjemeništu Redemptoris Mater u Puli, a sada predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 1999./2000.), na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 2005. / 2006.) i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu (od ak. God. 2015. / 2016.). U zvanje višega asistenta izabran je 1996., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2000., u zvanje izvanrednoga profesora 2007. god., a u zvanje redovnog profesora (I. izbor) 2015.

Član je Uredničkoga vijeća časopisa Crkva u svijetu i član je znanstvenog vijeća časopisa Nova prisutnost. Bio je član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kler te je predsjednik Franjevačkog instituta za kulturu mira od 2016.ovaj korizmeni hod zajedno! 

Fra Ante Vučković jedan je od najcjenjenijih hrvatskih svećenika i propovjednika. Jednostavnost i dubina fra Antina jezika privlače sve, kako vjernike tako i one koji se takvima ne nazivaju.

Brzo, brzo, zabilježite ove datume u svoje vremenike i kalendariće! Animirajte svoje prijatelje, obitelji i poznanike - potaknite svoje župljane i zajednice, okupimo se oko Krista! S velikom vas radošću iščekujemo! :-)

Pjevanje na sv. misi i duhovnoj obnovi animirati će Zbor mladih Varaždinske biskupije.

Korizmena duhovna obnova za mlade održati će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera propisanih od mjerodavnih civilnih stožera glede suzbijanja pandemije covid-19.

Prigodni plakat preuzmite ovdje.