Modrave 2010.

Modrave 2010.

Ovog ljeta naša biskupija nema rezervirani termin u ljetnom kampu za mlade MODRAVE u organizaciji Studentskog katoličkog centra-SKAC, kao što je to bila praksa proteklih godina.

No,to ne znači da ne možete ići na Modrave, već to znači da Biskupija neće ništa organizirati. Vi se možete prijaviti u bilo koji termin koji organizatori daju na raspolaganje, tako dugo dok se dotični termin ne popuni. Možete se sami organizirate preko vašeg župnika i župnog animatora.

Više informacija vezanih za prijavu i sam kamp možete pronaći na službenim stranicama SKAC-a.