1. Križni put mladih Varaždinske biskupije

1. Križni put mladih Varaždinske biskupije

subota i nedjelja 30. ožujka i 1. travnja 2003.

1.a Čakovec - Nedelišće - Varaždin
1.b Sv. Juraj u Trnju - Ivanovec - Varaždin

"Što imam, to ti i dajem: u ime Isusa Krista ustani i hodaj!" (Dj 3,6)

Obilježje: marama

Himna: Tebi Bože pjeva sad