Završno druženje mladih Gornjomeđimurskog dekanata

Završno druženje mladih Gornjomeđimurskog dekanata

U petak 6. srpnja 2012. mladi Gornjomeđimurskog dekanata zaključili su jednu plodnu sezonu završnim druženjem u Svetom Martinu na Muri.

Mladi su se pod vodstvom vjeroučitelja Mihajla Ivaniša, vlč. Josipa Đurina, dekanatskog povjerenika za mlade i vlč. Tomislava Leskovara, župnika u Selnici okupili ispred župnog dvora u Svetom Martinu na Muri i krenuli pješačeći prema župnom vinogradu. Kroz razgovore, pješačenje kroz polja, oranice, šume i livadu mladi su doživjeli ljepotu Božjeg stvaranja. Ni kiša koja je na trenutke padala nije omela mlade da dođu radosni do svog zadanog cilja. To je dokaz da su mladi i danas postajani i da se na njih uvijek može osloniti, pa i onda kada nastanu poteškoće u životu. Miris roštilja, igre, molitva i zajedništvo jednih s drugima, razbili su i najmanji tračak sumnje u Isusovu živu prisutnost među nama.

Ovom prilikom zahvaljujemo župniku vlč. Ivanu Hercegu i župljanima župe Svetog Martina na Muri koji su nas tako lijepo i radosno dočekali u župnom vinogradu. Zahvaljujemo i dragom Bogu što smo mogli sudjelovati i doživjeti radost zajedništva, jer nam je i sam Isus rekao: Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime i ja sam s njima!