Dekanatski susret mladih Čakovečkog dekanata

Dekanatski susret mladih Čakovečkog dekanata

Uoči svetkovine sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije 18. 3. 2011. u dvorani Franjevačkog samostana u Čakovcu održan je susret i molitva mladih vjernika Čakovečkog dekanata kao priprema za susret sa Svetim Ocem u Zagrebu.

Tema susreta bila je: „Ukorijenjeni i nazidani na Kristu" koja nas je željela sve ohrabriti u našem hodu za Kristom i u ovom korizmenom odricanju pomoći nam da se što bole pripremimo za susret sa Benediktom XVI. u Zagrebu. Susret je vodio dekanatski povjerenik za mlade vlč. Damir Slamek, župnik iz Orehovice.