O.Marko Glogović: za Crkvu su najpogubniji "mlaki" kršćani

O.Marko Glogović: za Crkvu su najpogubniji "mlaki" kršćani
dscn2568U organizaciji Ureda za pastoral mladih u utorak 3. lipnja, u ispunjenoj varaždinskoj katedrali duhovnu je obnovu predvodio o. Marko Glogović, pavlin, osnivatelj udruge Betlehem koja pruža utočište napuštenim trudnim ženama i samohranim majkama.

Smisao Udruge je, uz rečeno, u borbi da se spasi nerođeni život, tj. da se žene odgovori od abortusa koji je nedvosmisleno ubojstvo nevine nerođene osobe. Sama obnova je započela pobožnošću krunice božanskog milosrđa u 18,30 sati, nakon koje je uslijedilo slavlje svete mise. U homiliji je o. Marko naglasak najviše stavio na snagu Duha kojim su, u svom djelovanju, bili vođeni prvaci apostolski, suprotstavljajući logiku Kristova evanđelja logici svijeta vođenoj principima tjelesnosti, iskorištavanja, hedonizma i konzumizma, zbog čega su prvi kršćani bili progonjeni, ali ne i pokolebani u vjeri. Otac Marko je također ustvrdio da kršćani današnjeg doba nisu ništa manje pozvani na djelovanje u toj istoj Božjoj snazi te da su i danas za Crkvu zapravo najpogubniji "mlaki" kršćani. Ta se mlakost očituje u životu po dvostrukim kriterijima.
Naime, ima kršćana koji se ne drže Isusovih principa, nego, tome nasuprot, žive dvostruki život - u crkvi su jedno, a izvan crkve podržavaju ili čak i sami žive potpuno svjetovnim načinom života te, u tom smislu, predstavljaju antisvjedočanstvo za Krista. Razlog tome je, kako je prokomentirao o. Marko, što velik broj kršćana nije uopće upoznao Krista i samim time, ne živi njegovim Duhom koji je život, nego duhom ispraznosti ovoga svijeta. Jedno od najvećih razloga i zabluda zašto je na djelu ta mlakost jest u izgovoru, i to najčešće kod mladih vjernika: "Pa svi danas tako žive". No, taj "svi tako žive" mentalitet je kultura smrti zbog kojeg se godišnje usmrti, samo u Hrvatskoj, na desetke tisuća nerođene djece, ustvrdio je o. Marko.
Nakon sv. mise vjernici su pred relikvijom sv. Faustine mogli iskazati štovanje svetici koja je prema opisu svog mističnog viđenja, zaslužna za lik milosrdnog Isusa. O simbolici te slike, gesti i boja na njoj koja svaka nosi svoje značenje, najdomljiviji je ipak bio komentar na crnu pozadinu u koju je je smješten Isusov prikaz. Naime, tamo gdje Isusa nema, tamo je crnilo i tama.
Uz vrlo dojmljiv "nastup" o. Marka koji je zapravo govorio o izuzetnoj ljubavi i milosrđu Božjem za svakog čovjeka, pohvale idu i kapucinskom zboru koji je, zajedno s dijelom članova iz varaždinske Frame i  Zbora mladih varaždinske katedrale, pridonio ljepoti liturgije i čitave obnove. Zahvala ide također i svim vjernicima koji su ovom prigodom skupili veliku donaciju u novcima i pelenama za potrebe djece samohranih majki.
Božji vam blagoslov +
B.H.